TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Data afișării pe site: 10 august 2020

  1. Introducere

1.1.   Acest document conține informații despre condițiile de utilizare a paginii de internet deprehub.ro. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime dispozițiile cuprinse în cadrul acestuia, precum și dispozițiile din Politica de confidențialitate și de cookie-uri, înainte de a utiliza pagina de internet și de a utiliza instrumentele din cadrul acesteia.

1.2.   Utilizarea în orice mod a paginii de internet deprehub.ro, inclusiv simpla vizitare a acesteia, presupune acceptarea fără rezerve a termenilor și condițiilor detaliate în cadrul acestui document. În cazul în care nu acceptați în mod integral termenii și condițiile, vă rugăm să încetați de îndată utilizarea paginii.

  1. Definiții

2.1.   Titularul este Asociația “Happy Minds”, o persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul în București, str. Olteniei nr. 55, sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 98/19.11.2014, CIF 34411787, e-mail: hm@gmail.com, reprezentată legal prin doamna Yolanda-Raluca Crețescu, în calitate de Președinte al Consiliului Director. Titularul poate fi denumit și “Asociația” sau “Noi”.

2.2.   Termeni și condiții înseamnă prezentul document.

2.3.   DepreHUB reprezintă o denumire protejată ca marcă pentru proiectul derulat de Asociație și dna psih. Yolanda-Raluca Crețescu, care cuprinde totalitatea serviciilor de consiliere și terapie pentru prevenția, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul depresiei și anxietății.

2.4.   Pagina este site-ul web pe care vă aflați – deprehub.ro, care îndeplinește trei funcții esențiale pentru implementarea proiectului DepreHUB: (i) asigură informarea publicului larg cu privire la cauzele, manifestările și tratamentul depresiei și anxietății; (ii) asigură accesul persoanelor interesate la servicii de consiliere și terapie pentru prevenția, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul depresiei și anxietății; (iii) asigură funcția strângere a fondurilor bănești necesare realizării proiectelor Asociației, prin intermediul instrumentului de plată electronică disponibil în Pagină.

2.5.   Instrumentul de plată este instrumentul de plată electronică disponibil în Pagină, la secțiunea “Implică-te”, care permite persoanelor fizice sau juridice să realizeze sponsorizări în beneficiul Asociației, pentru susținerea activității desfășurate de aceasta și/sau pentru susținerea costurilor unui program de evaluare, diagnostic și tratament ce urmează a fi realizat în favoarea unui terț beneficiar indicat de sponsor.

2.6.   Sponsor este orice persoană fizica sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condițiile legii, prin intermediul Instrumentului de plată.

2.7.   Contractul de sponsorizare este contractul încheiat între Sponsor și Asociație, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unor mijloace financiare pentru susținerea activităților desfășurate de către Asociație, prin intermediul Instrumentului de plată.

2.8.   Voluntar este persoana fizică ce participă la implementarea programului DepreHUB, fără obținerea vreunei remunerații, care respectă celelalte obligații detaliate în Termeni și condiții.

2.9.   Ambasador este persoana fizică având o experiență personală în lupta cu suferințele psihologice, care desfășoară, fără remunerație, activități de susținere a proiectului DepreHUB și care respectă celelalte obligații detaliate în Termeni și condiții.

2.10.   Partener este persoana fizică, persoana fizică autorizată sau orice persoană juridică, înregistrată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, care îndeplinește condițiile de afiliere la DepreHUB și care respectă celelalte obligații detaliate în Termeni și condiții. În categoria Partenerilor se încadrează profesioniștii din domeniul psihiatriei, psihologiei, nutriției, sportului și științelor vieții.

2.11.   Echipa DepreHUB desemnează orice reprezentant al proiectului DepreHUB, indiferent dacă are calitatea de angajat sau colaborator al Asociației, Voluntar, Ambasador sau Partener.

2.12.   Beneficiar este orice persoană fizică ce beneficiază în mod direct de serviciile prestate de Echipa DepreHUB.

2.13.   Utilizator este orice persoana fizică ce accesează Pagina și obține acces la Conținut, indiferent dacă deține sau nu un cont în Pagină.

2.14.   Cont este ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă, care îi sunt atribuite unei persoane și ii permit acesteia accesul la funcționalități ale Paginii. Contul conține informații despre Utilizator. Orice persoană își poate crea un Cont cu respectarea condițiilor de utilizare a Paginii.

2.15.   Conținut este orice informație disponibilă în Pagină, indiferent de natura acesteia (text, imagine, video etc.).

  1. Scopul DepreHUB

3.1.   Asociația este proprietarul exclusiv al Paginii, prin intermediul căreia promovează, spre implementare și sponsorizare, proiectul DepreHUB.

3.2.   Proiectul DepreHUB se adresează tuturor persoanelor care au predispoziție spre suferințe psihologice sau care suferă de depresie și anxietate, având drept scop îmbunătățirea calității vieții acestora, printr-o abordare profesională multidisciplinară, în concordanță cu ritmul si unicitatea fiecărui individ.

3.3.   Prin intermediul Paginii, se urmărește înlesnirea accesului persoanelor la informații valide din punct de vedere științific și la asistență specializată, în vederea tratării suferințelor cauzate de depresie și anxietate.

3.4.   Suntem flexibili și, pe lângă tradiționala consiliere din cabinet, oferim consiliere și terapie psihologică online, prin intermediul platformelor de comunicare video online (DEPRETER, PAXONLINE, DEPREHUB), precum și consiliere și terapie psihologică telefonică, astfel încât nicio persoană să nu rămână pe lista de așteptare.

3.5.   În plus, venim în ajutorul persoanelor provenind din categorii defavorizate în lupta cu depresia și anxietatea și le asigurăm programe de consiliere psihoterapeutică gratuită. În acest context, fiindcă materializarea acestor inițiative necesită deopotrivă resurse umane și materiale, Asociația are ca obiectiv atragerea de Voluntari, Ambasadori, Sponsori și Parteneri interesați în susținerea proiectului DepreHUB, prin intermediul Paginii.

3.6.   Cu alte cuvinte, destinația Paginii este, pe de o parte, de a oferi informații și acces la servicii psihologice specializate, iar, pe de altă parte, de a identifica persoanele interesate în sprijinirea în orice mod a activității Asociației și de a le oferi acestora posibilitatea de a aloca resurse pentru susținerea și implementarea proiectului DepreHUB.

  1. Utilizarea Paginii

Prin utilizarea Paginii şi/sau prin realizarea unei Sponsorizări prin intermediul Instrumentului de plată, vă obligați:

4.1.   Să utilizați Pagina exclusiv în scopuri legitime și legale.

4.2.   Să nu utilizați Instrumentul de plată în scopuri frauduloase. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că ați încercat să comiteți o fraudă prin intermediul Instrumentului de plată, vom avea dreptul să anulăm plata şi să informăm în mod corespunzător autoritățile competente.

4.3.   Să furnizați o adresă de e-mail, o adresa poştală şi/sau alte date de contact complete, corecte şi exacte. În egală măsură, vă exprimați acordul să folosim aceste informaţii pentru a vă contacta în eventualitatea în care acest lucru este necesar, potrivit dispozițiilor din Politica de confidenţialitate. În cazul în care nu furnizați toate informațiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem finaliza operațiunile inițiate de dvs.

  1. Realizarea unei Sponsorizări prin Instrumentul de plată disponibil în Pagină

5.1.   Prin realizarea unei Sponsorizări prin intermediul Paginii, garantaţi că aveți cel puțin 18 ani şi că aveți capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

5.2.   Sponsorizările realizate prin intermediul Instrumentului de plată disponibil în Pagină se fac în sistem de plată on-line cu cardul, prin intermediul procesatorului de plăți Banca Transilvania care a încheiat un contract în acest sens cu Asociația. Plățile sunt securizate, conform protocoalelor internaționale de securitate şi confidenţialitate a datelor cu caracter personal. Termenii şi condițiile utilizării sistemului de procesare a plăților pot fi consultate pe site-ul www.deprehub.ro.

5.3.   Pentru a realiza o Sponsorizare, orice persoană va trebui să accepte Termenii și condițiile, prin bifarea căsuței corespunzătoare din cadrul formularului pe care îl va completa. Termenii și Condițiile reprezintă oferta de a contracta pentru Sponsor în sensul dispozițiilor art. 1.188 din Codul civil. În acest sens, Sponsorul înțelege că prin acceptarea Termenilor și Condițiilor prin mijloace electronice, acesta își asumă obligațiile stipulate în cadrul acestora.

5.4.   Sponsorii au posibilitatea de a contribui cu sume de bani cuprinse între 50 lei și 50.000 lei, precum și de a realiza Sponsorizări lunare recurente, în valoarea sumei selectate.

5.5.   Sponsorul are posibilitatea de a alege ca suma de bani ce face obiectul Sponsorizării să fie utilizată în scopul susținerii costurilor unui program de evaluare, diagnostic și tratament ce urmează a fi realizat în favoarea unui terț beneficiar indicat de acesta („Terț Beneficiar). În atari condiții, Sponsorul este obligat să furnizeze Asociației, la data realizării Sponsorizării, numele și prenumele Terțului Beneficiar, precum și numărul de telefon. În termen de 5 zile lucrătoare de la data creditării contului bancar al Asociației cu suma de bani reprezentând Sponsorizarea realizată în favoarea Terțului beneficiar, un membru al Echipei DepreHUB îl va contacta telefonic pe Terțul Beneficiar pentru a-i transmite informațiile necesare referitoare la programul de evaluare, diagnostic și tratament de care beneficiază, solicitându-i totodată să își exprime acordul cu privire la prestarea acestor servicii în beneficiul său. În măsura în care Terțul Beneficiar acceptă să-i fie prestate aceste servicii, Asociația va informa Sponsorul în legătură cu această împrejurare. În măsura în care Terțul Beneficiar nu va consimți la urmarea programului de evaluare, diagnostic și tratament, Asociația îl va informa pe Sponsor cu privire la refuzul Terțului Beneficiar, sens în care Sponsorul va putea avea dreptul să desemneze o altă persoană fizică în calitate de terț beneficiar.

  1. Drepturi de proprietate intelectuală

6.1.   Conținutul, astfel cum este definit mai sus, incluzând, dar fără a se limita la mărcile și logo-urile deținute de Asociație (i.e. depre HUB – În ritmul tău, HAPPY MINDS) simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și conținut multimedia prezentate pe Pagină, constituie proprietatea exclusivă a Asociației, având rezervate toate drepturile obținute în acest sens atât în mod direct cât și indirect, asupra întregului Conținut, cu excepția logo-urilor Partenerilor care sunt utilizate pentru promovarea și recunoașterea meritelor acestora în sustinerea Paginii și/sau a proiectului DepreHUB.

6.2.   Asociația oferă acces liber la Paginăși vă autorizează să vizualizați și să imprimati informații existente în Pagină doar in scopuri personale, noncomerciale. Dreptul de autor pentru informațiile existente pe această Pagină este detinut de Asociație sau de partenerii săi contractuali. Nici un material de pe această Pagină nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul prealabil exprimat în scris al Asociației sau, după caz, al partenerilor săi.

6.3.   Este interzisă orice utilizare a Continutului în alte scopuri decat cele permise expres de acest document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise pot fi trimise la adresa de e-mail asociația.hm@gmail.com.

  1. Limitarea răspunderii

7.1.   Pagina este pusă la dispoziția Utilizatorilor potrivit principiului „așa cum este”, „așa cum este disponibilă”, fără niciun fel de garanții, exprese sau implicite, și fără nicio răspundere din partea Asociației în legătură cu aceasta.

7.2.   Asociația nu oferă nicio garanţie că funcționarea Paginii va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că Pagina sau serverul care o face disponibilă sunt lipsite de viruși sau orice alte elemente ce pot fi dăunătoare sau distructive.

7.3.   Asociația nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Răspunderea pentru respectivele site-uri este deținută de proprietarii acestora.

  1. Actualizări ale Termenilor și Condițiilor

8.1.   Dispozițiile cuprinse în Termeni și Condiții pot fi modificate unilateral în orice moment de către Titular, fără a fi necesară o notificare prealabilă a persoanelor înregistrate pe site, aceste dispoziții fiind opozabile Utilizatorilor de la data afișării lor pe Pagină. Vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Termenilor și Condițiilor. După data la care Termenii și Condițiile actualizate intră în vigoare, accesarea Paginii va reprezenta acceptarea de către dvs. a respectivilor Termeni și Condiții actualizate.

  1. Dispoziții finale

9.1.   Termenii și Condițiile sunt guvernați de prevederile legii române.

9.2.   Prin utilizarea Paginii vă exprimați acordul ca orice dispută ivită în legătură cu prevederile Termenilor și Condițiilor și/sau Conținutul Paginii să fie soluționată de către instanțele de judecată competente de la sediul Asociației.

9.3.   Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

9.4.   Așteptăm cu interes orice solicitare în legătură cu Termenii și Condițiile sau cu utilizarea Paginii, la adresa de e-mail asociația.hm@gmail.com. Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.